Knollenkermis Voorst

Zaterdag 17 oktober organiseert schutterij Eendragt Voorst haar jaarlijkse knollenkermis. Aanvang is 16.00 uur. Voor de jeugd is er een leuk programma in elkaar gezet.

Experiment met dorpsauto

In de gemeente Oude IJsselstreek wordt een proef gedaan met een zogenaamde 'dorpsauto' in één of meerdere kleine kernen.

Experiment met dorpsauto

In 2013 heeft de gemeente Oude IJsselstreek een onderzoek laten doen naar de kansen en mogelijkheden van een dorpsauto. Dit jaar hebben we van de provincie Gelderland een financiële bijdrage ontvangen om uit te proberen of een dorpsauto een manier is om het vervoer op het platteland te regelen. De belangenverenigingen van  Breedenbroek/Voorst, Netterden en Megchelen hebben belangstelling getoond voor dit experiment. We willen nu bekijken of er voor dit experiment voldoende draagvlak is in Breednbroek en Voorst

Vervanger voor Regiotaxi en leerlingvervoer

De bedoeling is dat een groep vrijwilligers een dorpsauto gaat beheren. De gemeente zorgt voor een auto en de verzekeringen. Er zijn veel mogelijkheden met de auto; leerlingen naar school brengen, of een boodschap doen bijvoorbeeld. Een voorwaarde is wel dat mensen die nu gebruik maken van de Regiotaxi of jongeren die nu gebruik maken van leerlingenvervoer er ook gebruik van kunnen maken.

Experimenten

Naast het experiment met de dorpsauto in de gemeente Oude IJsselstreek zijn er ook andere experimenten met openbaar vervoer in de Achterhoek en daarbuiten. In Brabant is een jaar geleden al een goed voorbeeld gestart in Boerdonk. Van deze experimenten kan men leren hoe het platteland goed bereikbaar blijft.

Mocht u belangstelling hebben om mee te werken aan dit project dan willen we u vragen om dit te melden bij de Belangenvereniging Breedenbroek / Voorst via een "bericht" op Facebook of via onze bestuursleden

Laatste nieuws

BREEDENBROEK - Op maandag 8 juli vindt een bijeenkomst plaats bij Zalencentrum Koenders in Breedenbroek, waarop de presentatie plaatsvindt van de uitkomsten van de Woonvisie. Na de pauze is de...
De jaarvergadering van Belangenvereniging Breedenbroek-Voorst zal eind juni gecombineerd worden met de presentatie van de woonvisie. Nadere informatie volgt t.z.t.