Er zijn 4 speerpunten benoemd die ervoor moeten zorgen dat onze gemeenschappen klaar zijn voor de toekomst. Het rapport is te downloaden via onze website: www.woneninbreedenbroek-voorst.nl.
Het is onze bedoeling om deze website geleidelijk uit te breiden met allerlei informatie omtrent wonen.
Denk hierbij aan hulp bij inschrijven voor huurwoningen en verwijzingen naar de verschillende subsidiemogelijkheden bij gemeente en provincie omtrent een woning verbouwen/renoveren en verduurzamen. Begin september heeft de projectgroep Wonen de handschoen opgepakt en is met deze punten aan de slag gegaan.

Middels dit schrijven houden we u op de hoogte van de vorderingen tot nu toe en hoe wij de komende tijd verder willen.

Velen van u hadden wellicht bij de tweede bijeenkomst van 8 juli jl. verwacht en gehoopt dat er al kant en klare plannen gepresenteerd konden worden. Zoveel kavels en op die en die locatie. Helaas heeft dit wat meer voeten in de aarde en daar houden we ons de komende tijd mee bezig.

Het is mooi dat we woningen mogen bouwen maar de grote vraag is natuurlijk waar? En welk type woning?

Er zijn een aantal locaties genoemd die wij als projectgroep nader hebben besproken met de gemeente. Het
meeste werd gesproken over de locatie Stroet. Om te voorkomen dat dit in de toekomst een rotte kies zou
worden zou woningbouw daar ideaal zijn. Inbreiding zoals gemeente en provincie graag willen en voldoende
ruimte. Grote nadeel hier is dat de grond aangekocht moet worden en gesaneerd/bouwrijp gemaakt moet worden. Het is onvermijdelijk dat die kosten doorberekend moeten worden in de te bouwen woningen. Ook de ernaast gelegen boerderij brengt regels met zich mee m.b.t woningbouw. Dit in de vorm van regelgeving waarbij er binnen een bepaalde straal geen woningbouw mag plaatsvinden.

Een andere locatie die veel genoemd werd is het Kuipje. Dit is al in eigendom van de gemeente en heeft vanuit
het verleden (medio 2004) al een redelijk uitgewerkt bebouwingsplan. Grootste bezwaar hier is natuurlijk dat
de wijze waarop het nu gebruikt wordt erg waardevol is voor de school en de gemeenschap in het algemeen. Een wens daar was dan ook dat het bespreekbaar is mits er een goed alternatief komt voor het trapveldje.

Overige genoemde locaties (Krommenhorst en Rabelink) werden minder vaak genoemd maar worden daardoor
niet minder interessant. Ook voor deze locaties geldt dat de grond in die gevallen eerst aangekocht moet worden.

U leest het al. Alleen de locaties bieden al genoeg stof tot nadenken. En dan volgt de grote vraag nog van welk type woning moet er dan komen?

Uit het rapport is gebleken dat de grootste vraag bestaat uit starterswoningen. Maar er is ook vraag naar seniorenwoningen of levensloopbestendige woningen. Voor alles geldt dat het met name gaat om de kern van Breedenbroek. Dit kan ook een doorstroming te weeg brengen in het segment voor starters en doorgroeiers. Ook
het thema woningtype is dus erg belangrijk om te beantwoorden. Voor Voorst zal de voornaamste oplossing
gezocht moeten worden in het splitsen van woningen. De gemeente heeft aangegeven dat dit per situatie bekeken moet worden maar dat daar zeker mogelijkheden liggen.

Wij van de projectgroep willen graag een antwoord vinden op deze vragen maar hebben daarvoor uw hulp nodig. Om daadkrachtig zaken te kunnen gaan organiseren en in gesprek te gaan met de gemeente hebben we concretere gegevens nodig. Veel van die gegevens heeft u destijds in de enquête beantwoord. Voor het grote totaalbeeld was
dit een prima start echter voor de vervolgstappen te vrijblijvend. Helaas waren veel enquêtes anoniem geretourneerd of op cruciale punten niet ingevuld. Ook weten we dat veel mensen de enquête niet hebben ingevuld omdat de context destijds niet duidelijk was of omdat er vragen in stonden die er eigenlijk nu niet toe doen. Veel van deze gegevens zijn voor ons niet toegankelijk i.v.m. privacywetgeving. Dat is de reden dat we u nogmaals willen vragen om een paar vragen te beantwoorden. Deze vragen zijn voor ons echt belangrijk om de volgende stappen te kunnen maken. Deze stappen kunnen we pas zetten als we concrete partijen kunnen koppelen aan de mogelijkheden. Uw gegevens zullen uiteraard met grote zorg behandeld worden en niet gedeeld worden met derde partijen. Onderstaande vragen kunt u op het separate formulier invullen.

1. Naam, adres en contactgegevens.

2. Wilt u kopen of huren?

3. Wilt u in Breedenbroek of Voorst wonen?

4. Welk type woning zoekt u?

5. Wat is de maximale prijs die u wilt betalen?

6. Op welke termijn zoekt u?

7. Wat is uw leeftijd?

8. Heeft u de eerste enquête destijds ingevuld?

9. Heeft u dit voorjaar een gesprek gehad met KAW over de woonwensen?

10. Eventuele opmerkingen.

U kunt uw antwoorden tot 27 november mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of door de brievenbus doen bij Peter Stroet aan de Terborgseweg 47b in Breedenbroek.
De vragenlijst kan ook digitaal ingevuld worden op onze site
www.woneninbreedenbroek-voorst.nl. Wij vragen u de lijst maar één keer in te vullen.

Met deze gegevens hopen wij rond de jaarwisseling met veel concretere voorstellen te kunnen komen.

Wij hopen u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd en danken u voor uw hulp. Mocht u vragen en/of

opmerkingen hebben kunt u zich altijd bij één van ons melden.

Karin Geven, Sharona Striekwold, Jeroen Schieven, Mark Nederlof, Henk Vreeman, Popke Popkema (namens de

gemeente) en Peter Stroet

Naam: ________________________________________________________________________

Emailadres:____________________________________________________________________


Telefoonnummer: ______________________________________________________________

Wilt u kopen of huren?

o Kopen

o Huren

Wilt u in Breedenbroek of Voorst wonen?

o Breedenbroek

o Voorst

Welk type woning zoekt u?

o Appartement

o Rijwoning

o 2-onder-1-kap

o Vrijstaand

o Anders: ________________________________________________________________

Wat is de maximale prijs die u wilt betalen?

o 150.000 – 200.000

o 200.000 – 250.000

o 250.000 – 300.000

o 300.000 – 350.000

o 350.000 – 400.000

o > 400.000

Op welke termijn zoekt u een woning?

o Direct

o Binnen 1 jaar

o Binnen 2 jaar

o Binnen 3 jaar

o Binnen 5 jaar

o Anders: __________________________________________________________________


Wat is uw leeftijd? _______________________________________________________________


Heeft u destijds de eerste enquête ingevuld?

o Ja

o Nee


Heeft u dit voorjaar een gesprek gehad met KAW over uw woonwensen?

o Ja

o Nee


Eventuele opmerkingen:

Laatste nieuws

DAUWTRAPPEN HEMELVAART VOOR HET HELE GEZIN.Start bij de Sportzaal Breedenbroek.9.00 - 10.00 uur 45 km.  
Nieuwsbrief Projectgroep Wonen in Breedenbroek-Voorst Beste inwoners van Breedenbroek en Voorst, Dit voorjaar is door de Belangenvereniging Breedenbroek-Voorst de start gegeven om de woonwensen in...
Vanaf 2013 volgt een enthousiaste groep van ca. 25-30 personen jaarlijks een herhalingscursus Reanimatie/AED, georganiseerd door de BVBV. Onder leiding van Ben Arentsen van EHBO Varsseveld  wordt in een...
BREEDENBROEK - Op maandag 8 juli vindt een bijeenkomst plaats bij Zalencentrum Koenders in Breedenbroek, waarop de presentatie plaatsvindt van de uitkomsten van de Woonvisie. Na de pauze is de...