Nieuwsbrief Projectgroep Wonen in Breedenbroek-Voorst

Beste inwoners van Breedenbroek en Voorst,

Dit voorjaar is door de Belangenvereniging Breedenbroek-Voorst de start gegeven om de woonwensen in kaart te brengen van onzer beide gemeenschappen.

In een tweetal bijeenkomsten zijn de uitkomsten van een eerder gehouden enquête en het onderzoek van onderzoeksbureau KAW toegelicht. KAW werd hierbij ondersteunt door de gemeente Oude IJsselstreek
en 6 vrijwilligers die zich tijdens de eerste bijeenkomst hebben aangemeld. Het eindrapport liet zien wat,
gebaseerd op de beschikbare gegevens, potentieel mogelijk is in Breedenbroek en Voorst. Op basis daarvan zou er ruimte zijn voor 10 woningen over de komende 10 jaar. Ook bleek hieruit dat het huidige woning-aanbod niet correspondeert met de wensen van mensen die zich willen vestigen in B-V.

Vanaf 2013 volgt een enthousiaste groep van ca. 25-30 personen jaarlijks een herhalingscursus Reanimatie/AED, georganiseerd door de BVBV. Onder leiding van Ben Arentsen van EHBO Varsseveld  wordt in een 2 – 2,5 durende sessie de belangrijkste levensreddende handelingen behandeld. Theorie wordt afgewisseld door praktijk en reanimatie wordt middels oefenpoppen met behulp van een AED geoefend.

Zeker in onze leefomgeving met een groot buitengebied en het feit dat deskundige hulp soms langer op zich laat wachten, is het van levensbelang dat snel hulp geboden kan worden. In geval van calamiteit telt elke seconde.

BREEDENBROEK - Op maandag 8 juli vindt een bijeenkomst plaats bij Zalencentrum Koenders in Breedenbroek, waarop de presentatie plaatsvindt van de uitkomsten van de Woonvisie. Na de pauze is de jaarvergadering van Belangenvereniging Breedenbroek-Voorst.

Adviesbureau KAW presenteert voor de pauze de woonvisie. Na de pauze vindt de jaarvergadering Belangenvereniging Breedenbroek-Voorst plaats. Tijdens de vorige bijeenkomst was de vraag: Hoe zorgen we samen dat iedereen goed kan (blijven) wonen in Breedenbroek en Voorst, nu én in de toekomst?
De afgelopen maanden heeft een projectgroep van inwoners van Breedenbroek-Voorst met de gemeente en adviesbureau KAW onderzocht hoe iedereen die dat wil goed kan (blijven) wonen in Breedenbroek-Voorst. Op de vorige bijeenkomst vroegen zij om bijdragen, nu geven ze uitkomsten. Aan de orde komen vragen als: wat zijn de uitdagingen waar Breedenbroek-Voorst voor staat? En: waar gaan we als eerste mee aan de slag?
De bijeenkomst is op 8 juli vanaf 20.00 uur bij Zalencentrum Koenders, Terborgseweg 61, Breedenbroek.

Naamloos

Laatste nieuws

DAUWTRAPPEN HEMELVAART VOOR HET HELE GEZIN.Start bij de Sportzaal Breedenbroek.9.00 - 10.00 uur 45 km.  
Nieuwsbrief Projectgroep Wonen in Breedenbroek-Voorst Beste inwoners van Breedenbroek en Voorst, Dit voorjaar is door de Belangenvereniging Breedenbroek-Voorst de start gegeven om de woonwensen in...
Vanaf 2013 volgt een enthousiaste groep van ca. 25-30 personen jaarlijks een herhalingscursus Reanimatie/AED, georganiseerd door de BVBV. Onder leiding van Ben Arentsen van EHBO Varsseveld  wordt in een...
BREEDENBROEK - Op maandag 8 juli vindt een bijeenkomst plaats bij Zalencentrum Koenders in Breedenbroek, waarop de presentatie plaatsvindt van de uitkomsten van de Woonvisie. Na de pauze is de...